Türkiye geneline "fark yaratan mühendislik çözümleri" felsefemizle yaklaşık on yıldır "örnek almak yerine örnek olmaya" ve kaliteli hizmet sunmaya devam ediyoruz.

Elpek MühendislikKAÇAK AKIM RÖLESİ TESTİ & Artık Akım Anahtarı Açma Kapama Zamanı Ölçümü

Hata Akımı Koruma Anahtarları (Kaçak Akım Koruma Röleleri) Elektrik kaçaklarına karşı korumada can ve mal güvenliğinin sağlanması

Kaçak Akım Röleleri, hata akımı koruma anahtarları, herhangi bir elektrik kaçağında hayatınızı kurtarır, yangın tehlikesine karşı evinizi ve tesislerinizi korur. Tek veya üç fazlı tiplerinden birini kullanarak günlük hayatınızda her an karşılaşabileceğiniz elektrik kazalarından kurtulabilirsiniz. Tamamen elektromekanik prensipte imal edilen hata akımı koruma anahtarları, şebeke geriliminden bağımsız olarak çalışırlar. Temel olarak, devredeki aktif iletkenlerin (nötr dahil) içinden geçirildiği akım transformatörü ve açtırma mekanizmalarından oluşurlar. Çalışma prensibi, 2 kutuplu (monofaze) cihazlarda, yüke doğru akan akımın dönen akıma eşit, 4 kutuplu (trifaze) cihazlarda ise vektörel toplamlarının 0 olması gerektiğini temel almaktadır.

Kaçak Akım Rölesi Nedir?
Elpek MühendislikNormal işletme yolunun içinde dönen akımın bulunmaması gereken iletken kısımlara çeşitli nedenlerle geçmesi suretiyle kaçak akım oluşur. Kaçak akım rölesi devamlı olarak fazdaki akımı nötrdeki akımla kıyaslar. İkisi arasındaki fark (kaçak akım) toprağa akar, sağlıklı bir devrede izolasyondan ve kayıplardan dolayı her zaman azda olsa bir miktar kaçak akım mevcuttur. Kaçak akım rölesi faz ve nötr arasındaki farkın daha önceden belirlenen seviyeye geldiğinde devreyi kesmeye yarar. Kaçak akım rölesi sistemde bağlandığı terminalin giren ve çıkan akım değerlerini ölçer. Resim 1’de de görüldüğü gibi terminaller ve sigorta arasında set edilen değerin üzerinde bir kaçak akım varsa devreyi keserek herhangi bir can ve mal kaybının önüne geçer.

Kaçak Akım Rölesi Çalışma Prensibi Nasıl ?
Elpek MühendislikRöle esas itibariyle basit bir çalışma mantığına sahiptir. İçerisinde toroidal ölçüm transformatörü bulunmaktadır. Bu transformatör özellik olarak içerisinden geçen akımın toplamında bir dengesizlik veya bir eşitsizlik olduğu vakit, bu dengesizliğin oranında bir akım endükler. Kaçak akım rölesi temel olarak toroidal transformatörün bu özelliğinin üzerine kurulmuştur. Sistemde kaçak akım oluşması durumunda faz ve nötr üzerindeki akımda bir fark oluşur. Bu durum toroidal transformatör üzerinde bir manyetik akı oluşturur ve sargı üzerinde akım indüklenir. Oluşan bu akım kumanda devresinin elektromanyetik bobinini harekete geçirir. Böylece cihazın kapalı konumda bulunan ana kontakları açık konuma geçerek faz ve nötr iletkenleri ile şebekeyi birbirinden ayırır.

Kaçak Akım Rölesi Kontrolü Neden Yapılır ?
Elpek Mühendislik Kaçak akım rölesi ilgili maddelerin genellikle Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın mevzuatında yer almaktadır. Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği’nin 18. Maddesi’nde elektrik ana dağıtım noktalarına yangından korumaya yönelik kaçak akım rölesinin (300 mA anma kaçak akım değerine sahip kaçak akım rölesi) kullanılması, tali dağıtım noktalarına ise hayat korumaya yönelik kaçak akım rölesinin (30 mA anma kaçak akım değerine sahip kaçak akım rölesi) düzeneği ile birlikte termik manyetik şalter veya otomatik sigorta (ayrı ayrı veya birlikte) konulması ve tüm koruma düzenleri arasında seçicilik sağlanması yer almaktadır.
Elpek Mühendislik Rölenin kullanımında dikkat edilecek hususlar ve nasıl kullanılacağı Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği’nde söz edilmektedir. Çeşitli mevzuatlarda elektrikten kaynaklanan iş kazası ve yangınların engellenmesi için birçok hüküm mevcuttur. Kaçak akım röleleri elektrikten kaynaklanan iş kazaları ve yangınların engellenmesinde önemli rol oynaması sebebiyle bu hükümlerle dolaylı yoldan ilişkilendirilebilir. Ulusal mevzuatımıza baktığımızda iş kazası 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 13. Maddesi’nde ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun 3. Maddesi’nde kavramsal olarak yer almaktadır.
Elpek MühendislikTopraklama Tesisat Kontrolü : 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'na bağlı olarak çıkartılan, 25.04.2013 tarih ve 28628 sayılı İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği ve 21.08.2001 tarih ve 24500 sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği gereğince; işyerlerinde topraklama tesisatı yılda en az bir defa yetkili kişiler tarafından kontrol yapılmalı ve raporlanmalıdır.
Elpek MühendislikElektrik Tesisat Uygunluk Kontrolü : İşyerlerinde Elektrik tesisatının kontrolü yılda en az bir defa yetkili kişiler tarafından yapılmalıdır. Elektrik tesisatının uygunluğuna yönelik yapılan kontroller; Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği, İşyeri bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği, Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği ile TS EN 60079 standardında belirtilen hususlara göre yapılmalıdır. 'İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik' EK-1 in 5.Madde'sinin "5 - Elektrik tesisatının projelendirilmesi, kurulması, malzemesinin ve koruyucu cihazlarının seçimi kullanılacak gerilime ve ortam şartlarına uygun olarak yapılır ve bakımı, onarımı, kontrolü ve işletilmesi sağlanır. Bu kapsamda yapılacak testlerde TS HD 60364-4-43 standardı göz önünde bulundurulur ve gerekli kayıtlar tutulur." uyarınca gerekli ölçüm ve raporlandırmaları şart koşar.

Türkiye'nin lider Elektriksel Periyodik Kontrol Mühendislik firması olarak, "fark yaratan mühendislik çözümleri" ilkemizle Türkiye için çalışmaktan büyük gurur duyuyoruz.

Elpek Mühendislik

Kaçak Akım Ölçümü | Kaçak Akım raporu | Kaçak Akım testi | Kaçak Akım kontrolü | Kaçak Akım tesisat uygunluk raporu | Kaçak Akım test raporu | Kaçak Akım tesisatı muayenesi | elektrik Kaçak Akım tesisat ölçümü | Kaçak Akım periyodik kontrolü | Periyodik Destek Periyodik Kontrol Hizmetleri | ELPEK Mühendislik | Kaçak Akım rölesi periyodik test | Kaçak Akım rölesi periyodik olcum | Kaçak Akım rölesi periyodik rapor | Kaçak Akım rölesi fenni kontrol | Kaçak Akım rölesi test | Kaçak Akım rölesi rapor | Kaçak Akım rölesi ölçüm | kaçak akım testi | dokunma gerilimi | emo topraklama raporu | itfaiye topraklama raporu | tse için topraklama raporu | elektrik topraklama tesisatı kontrolü ölçümü testi ve raporu | makine topraklaması | isg | is guvenligi | iş güvenliği | Kaçak Akım Rölesi Testi | kaçak akım koruma sigortası ölçümü | kaçak akım testi | artık akım anahtarı | kaçak koruma rölesi | kaçak akım koruma sigortaları periyodik kontrolü | kaçak akım koruma sigortası test raporu | kaçak akım cihazı | kaçak akım ölçme | kaçak akım ölçer | kaçak akım raporu | kaçak akım tespiti | kaçak akım röleleri açma kapama testi | kaçak akım rapor örneği | rcd test raporu | rcd tesi yapan firma | rcd kaçak akımların tespit raporu | kaçan akım | kaçak elektrik raporu | kaçak elektrik raporu | kaçak elektrik akımı | kaçak akım raporlaması | kaçak akımların tespiti raporu | kaçak akım montajı | kaçak akım röle testi | kaçak akım muayenesi | kaçak akım rölesi raporu | kaçak akımlardan korunma | topraklama ölçümü | elektrik pano kontrolü | kocaeli | izmit | gebze | istanbul | yalova | sakarya | bursa | izmir | bursa | eskişehir | konya | adana | muğla | manisa | bolu | zonguldak | adapazarı | ankara | antalya | patlama | parlama | çarpılma | önleme | korunma | koruma | itfaiye | tse | turkak | fabrika | elektrik | pano | enerji | akım | gerilim | akıma kapılma | kaza | risk | değerlendirme | analizi | firma | firmaları | mühendislik | test | kontrol | ölçüm | rapor | analiz | fiyatı | fiyatları | örnek | örneği | raporu | otel | tesis | atölye | ev | evlerde | atex | Kaçak Akım Rölesi Testi | kaçak akım koruma sigortası ölçümü | kaçak akım testi | artık akım anahtarı | kaçak koruma rölesi | kaçak akım koruma sigortaları periyodik kontrolü | kaçak akım koruma sigortası test raporu | kaçak akım cihazı | kaçak akım ölçme | kaçak akım ölçer | kaçak akım raporu | kaçak akım tespiti | kaçak akım röleleri açma kapama testi | kaçak akım rapor örneği | Organize Sanayi Bölgesi Kaçak Akım Ölçümü | Organize Sanayi Bölgesi Kaçak Akım raporu | Organize Sanayi Bölgesi Kaçak Akım testi | Organize Sanayi Bölgesi Kaçak Akım kontrolü | Organize Sanayi Bölgesi Kaçak Akım tesisat uygunluk raporu | Organize Sanayi Bölgesi Kaçak Akım test raporu | Organize Sanayi Bölgesi Kaçak Akım tesisatı muayenesi | Organize Sanayi Bölgesi elektrik Kaçak Akım tesisat ölçümü | Organize Sanayi Bölgesi Kaçak Akım periyodik kontrolü | Organize Sanayi Bölgesi Periyodik Destek Periyodik Kontrol Hizmetleri | Organize Sanayi Bölgesi ELPEK Mühendislik | Organize Sanayi Bölgesi Kaçak Akım rölesi periyodik test | Organize Sanayi Bölgesi Kaçak Akım rölesi periyodik olcum | Organize Sanayi Bölgesi Kaçak Akım rölesi periyodik rapor | Organize Sanayi Bölgesi Kaçak Akım rölesi fenni kontrol | Organize Sanayi Bölgesi Kaçak Akım rölesi test | Organize Sanayi Bölgesi Kaçak Akım rölesi rapor | Organize Sanayi Bölgesi Kaçak Akım rölesi ölçüm | Organize Sanayi Bölgesi kaçak akım testi | Organize Sanayi Bölgesi dokunma gerilimi | Organize Sanayi Bölgesi emo topraklama raporu | Organize Sanayi Bölgesi itfaiye topraklama raporu | Organize Sanayi Bölgesi tse için topraklama raporu | Organize Sanayi Bölgesi elektrik topraklama tesisatı kontrolü ölçümü testi ve raporu | Organize Sanayi Bölgesi makine topraklaması | Organize Sanayi Bölgesi isg | Organize Sanayi Bölgesi is guvenligi | Organize Sanayi Bölgesi iş güvenliği | Organize Sanayi Bölgesi Kaçak Akım Rölesi Testi | Organize Sanayi Bölgesi kaçak akım koruma sigortası ölçümü | Organize Sanayi Bölgesi kaçak akım testi | Organize Sanayi Bölgesi artık akım anahtarı | Organize Sanayi Bölgesi kaçak koruma rölesi | Organize Sanayi Bölgesi kaçak akım koruma sigortaları periyodik kontrolü | Organize Sanayi Bölgesi kaçak akım koruma sigortası test raporu | Organize Sanayi Bölgesi kaçak akım cihazı | Organize Sanayi Bölgesi kaçak akım ölçme | Organize Sanayi Bölgesi kaçak akım ölçer | Organize Sanayi Bölgesi kaçak akım raporu | Organize Sanayi Bölgesi kaçak akım tespiti | Organize Sanayi Bölgesi kaçak akım röleleri açma kapama testi | Organize Sanayi Bölgesi kaçak akım rapor örneği | Organize Sanayi Bölgesi rcd test raporu | Organize Sanayi Bölgesi rcd tesi yapan firma | Organize Sanayi Bölgesi rcd kaçak akımların tespit raporu | Organize Sanayi Bölgesi kaçan akım | Organize Sanayi Bölgesi kaçak elektrik raporu | Organize Sanayi Bölgesi kaçak elektrik raporu | Organize Sanayi Bölgesi kaçak elektrik akımı | Organize Sanayi Bölgesi kaçak akım raporlaması | Organize Sanayi Bölgesi kaçak akımların tespiti raporu | Organize Sanayi Bölgesi kaçak akım montajı | Organize Sanayi Bölgesi kaçak akım röle testi | Organize Sanayi Bölgesi kaçak akım muayenesi | Organize Sanayi Bölgesi kaçak akım rölesi raporu | Organize Sanayi Bölgesi kaçak akımlardan korunma | Organize Sanayi Bölgesi topraklama ölçümü | Organize Sanayi Bölgesi elektrik pano kontrolü | Organize Sanayi Bölgesi | izmit | gebze | istanbul | yalova | Organize Sanayi Bölgesi | bursa | izmir | bursa | eskişehir | konya | adana | muğla | manisa | bolu | zonguldak | Organize Sanayi Bölgesi | ankara | antalya | Organize Sanayi Bölgesi patlama | Organize Sanayi Bölgesi parlama | Organize Sanayi Bölgesi çarpılma | Organize Sanayi Bölgesi önleme | Organize Sanayi Bölgesi korunma | Organize Sanayi Bölgesi koruma | Organize Sanayi Bölgesi itfaiye | Organize Sanayi Bölgesi tse | Organize Sanayi Bölgesi turkak | Organize Sanayi Bölgesi fabrika | Organize Sanayi Bölgesi elektrik | Organize Sanayi Bölgesi pano | Organize Sanayi Bölgesi enerji | Organize Sanayi Bölgesi akım | Organize Sanayi Bölgesi gerilim | Organize Sanayi Bölgesi akıma kapılma | Organize Sanayi Bölgesi kaza | Organize Sanayi Bölgesi risk | Organize Sanayi Bölgesi değerlendirme | Organize Sanayi Bölgesi analizi | Organize Sanayi Bölgesi firma | Organize Sanayi Bölgesi firmaları | Organize Sanayi Bölgesi mühendislik | Organize Sanayi Bölgesi test | Organize Sanayi Bölgesi kontrol | Organize Sanayi Bölgesi ölçüm | Organize Sanayi Bölgesi rapor | Organize Sanayi Bölgesi analiz | Organize Sanayi Bölgesi fiyatı | Organize Sanayi Bölgesi fiyatları | Organize Sanayi Bölgesi örnek | Organize Sanayi Bölgesi örneği | Organize Sanayi Bölgesi raporu | Organize Sanayi Bölgesi otel | Organize Sanayi Bölgesi tesis | Organize Sanayi Bölgesi atölye | Organize Sanayi Bölgesi ev | Organize Sanayi Bölgesi evlerde | Organize Sanayi Bölgesi atex |

Kocaeli | İzmit | Gebze | Gölcük | Bolu | Zonguldak | Sakarya | GOSB | Adapazarı | Dilovası | Çayırova | Şekerpınar | Kartepe | Körfez | Aliağa | GEPOSB | Ereğli | Organize Sanayi Bölgesi | Yalova | Bursa | Eskişehir | Afyon | Kütahya | Ankara | Düzce | Tekirdağ | DOSB | İzmir | İstanbul | Antalya | Balıkesir | Bandırma | Manisa | İTOSB | Adana | Konya | Edirne | Çorlu | Bilecik | Marmara | Ege | Akdeniz | Kırıkkale | Kayseri | Kastamonu | Elektrik | Hatay | Tesisat | Mühendislik | Mühendis | Periyodik | Kontrol | İş Güvenliği | İsg |