"güvenilir, titiz ve özgün fark yaratan mühendislik çözümleri" felsefemizle 15 yılı aşkın süredir "örnek almak yerine örnek olmaya" devam ediyoruz.

Elpek Mühendislik Paratoner Testi | Paratoner Ölçümü | Paratoner Raporu | Paratoner Bakımı | Paratoner Denetimi | Paratoner Projesi | Yıldırım Risk Analizi

Paratoner sistemleri kapsamında konunun karmaşık durumlara getirilmesinin önünde duran ELPEK Mühendislik olarak, ekonomik, teknik ve pratik çözümlerle geliştirilmiş yıldırımdan korunma tesisat kontrolü muayene ve ölçümleri ile paratoner tesisat denetim ve bakımı hizmetleri yapmaktayız. Bu kapsamda, Elektrik Mühendisi kadromuz denetiminde endüstriyel sanayi kuruluşları başta olmak üzere aktif paratoner montajl çalışmalarında teknik uygulama kontrol sorumluluğu üstlenmekteyiz. Mevcut paratoner tesisatlarının periyodik bakımı, paratoner tesisatının periyodik kontrolü, periyodik test ve ölçümü, yıldırım risk analizi ve yıldırımdan korunma tesisatı fenni muayene raporlamaları hazırlanmaktadır. Nitekim paratoner koruma alanı ya da bir diğer tabirle paratoner kapsama alanı projeleri teknik çizim ve hesaplamaları Elektrik Mühendislerimiz tarafından hazırlanmaktadır. Mevcut paratoner tesisatlarının işletmenize yeterliliği ve benzeri sıkça zaman sorulan teknik soruların cevaplarını İş Güvenliği Uzmanı Elektrik Yüksek Mühendisi kadromuzdan öğrenebilirsiniz.

Yıldırımdan korunma tesisatı kurulumu yapan çok sayıdaki firmanın ilgili standartlardan ya da yürürlükteki yasal düzenleme ve mevzuatlardan habersiz şekilde gerçekleştirdikleri montaj uygulamaları işletmeleri yıldırım etkisinden korumak yerine daha büyük sorunlarla karşı karşıya getirdiği gözlenmektedir. Bu bağlamda henüz paratoner başlığı montajından başlayarak hatalı ürün tercihi yapılan uygulamalar, yetkisizce radyoaktif paratoner başlığı demontajı uygulama ve bertaraf uygulamaları, radyoaktif paratoner başlığı sökümü gibi çok sayıda amatör ve yetkisiz müdahaleler kapsamında can ve mal güvenliğini riske uğratan durumlara yönelik kaza ve risk önleyici paratoner danışmanlık hizmetleri sunmaktayız. TAEK Türkiye Atom Enerjisi Kurumu tarafından alınan eğitim ve yetki belgelerine sahip teknik ekiplerimiz konuyla ilgili resmi yazışmaları gerçekleştirmektedirler.

ELPEK Mühendislik olarak, İş Güvenliği Uzmanı Müşavir Elektrik Yüksek Mühendisi güçlü teknik kadromuzla paratoner tesisatlarının IEC 62305 Standartları çerçevesinde periyodik kontrol hizmetlerini gerçekleştirmekteyiz. Paratoner tesisat montajı denetimlerinin yanı sıra topraklama tesisatı periyodik kontrol, test, ölçüm ve fenni raporlamalar da yapılmaktadır. Özellikle binaların yangından korunması amacı ve elektrik tesisatlarının can ve mal güvenliğine uygunluğu açısından paratoner tesisatlarının planlanması, projelendirmesi, kurulumu ve periyodik takip, raporlama faaliyetleri yüksek hassasiyet gösterilmesi gereken bir Elektrik Mühendislik disiplinidir.

Paratoner ölçümü, paratoner raporu, paratoner tesisat kontrolü, paratoner fenni muayenesi, paratoner topraklama ölçümü, topraklama raporu makine gövde topraklama ölçümü, pano topraklama ölçüm ve kontrolleri, itfaiye, TSE, iş güvenliği vb kapsamında itfaiye elektrik tesisat kontrol belgesi, trafo topraklaması kontrolleri, işletme topraklaması ölçümü, jeneratör topraklaması ölçümü ve teknik değerlendirmeleri firmamız tarafından yapılmaktadır. Paratoner sistemleri kapsamında ilgili yetki belgelerimiz güncel olup, EMO Elektrik Mühendisleri Odası SMM Yüksek Gerilim İşletme Sorumluluğu, EMO Elektrik 1 kV Altı ve 1 kV Üstü Tesisler Topraklama Yetkilendirme Belgesi vd tescil belgelerimizin yanı sıra tüm test cihazlarımız TURKAK Akrediteli kalibrasyon laboratuvarlardan onaylıdır. Nitekim hizmet yetki yeterlilik belgelerimizin ötesinde faaliyetlerimizin tamamı meslekte en az on yıllık saha deneyimine sahip Elektrik Yüksek Mühendislerimiz tarafından gerçekleştirilmektedir.

25.04.2013 tarihli ve 28628 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği kapsamında iş ekipmanlarının periyodik kontrollerini gerçekleştiren tüm mühendislerimiz EKİPNET Sistemine kayıtlı ve ilgili eğitimlerini tamamlamış olup İş Ekipmanlarının Periyodik Kontrollerini Yapmaya Yetkili Kişilerin Kayıt ve Eğitimlerine İlişkin Tebliğ gereğince kalıcı kayıt numaralarına sahip ve yetkili muayene uzmanı belgelerine sahiptir.

Elpek Mühendislik

Aktif paratoner tesisatı, faraday kafesi, yıldırımdan korunma tesisatı gibi elektriksel güvenlik sistemlerinin topraklama tesisat ölçümleri ve elektrik testleri ilgili yasa ve yönetmeliklerde belirtildiği üzere periyodik olarak yapılmalıdır. Enerji Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından hazırlanan 21.08.2001 tarih ve 24500 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği Ek-P'de çeşitli topraklama tesislerinin işletme dönemi içindeki muayene, ölçme ve denetlemelere ilişkin önerilen periyotları şöyledir: Sanayi tesisleri ve ticaret merkezleri için; * Topraklamalara ilişkin dirençlerin muayene ve ölçülmesi : 1 yıl * Sabit işletme elemanları için : 1 yıl * Yer değiştirebilen işletme elemanları için : 6 ay

03 Aralık 2003 tarihli Elektrik İç Tesisleri Proje Hazırlama Yönetmeliği’nin 10/c-5.i.1 maddesi projelere başlamadan önce toprak özdirencinin belirlenmesini şart koşmuştur. 16.12.2009 tarihli Elektrik Tesisleri Proje Yönetmeliği uyarınca projelerde topraklama hesaplamalarının yapılabilmesi için toprak özgül direncinin ölçülmesi gereklidir. 21 Ağustos 2001 tarihli Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği Ek-N.1 maddesi uyarınca toprak yayılma direncini veya topraklama direncini önceden belirlemek amacıyla toprak özdirencinin ölçülmesi, bu direncin çeşitli derinlikler için tespit edilmesini sağlayan Dört Sonda Yöntemi (örneğin Wenner Yöntemi) ile yapılmalıdır. Wenner Yöntemi TS 4363 Doğal Zeminlerin Elektrik Özgül Dirençlerinin Sahada Tayini Wenner Dört Elektrod Metodu ile standardında tarif edilmiştir.

Elektrik tesislerinde can ve mal güvenliği açısından topraklama sistemlerinin yapılması ve işlerliğinin periyodik olarak kontrolü 21.08.2001 tarih ve 24500 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği gereği zorunlu tutulmuştur. Ayrıca 20.06.2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında 17.07.2013 tarih ve 28710 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İşyeri, Bina ve Eklentilerinde alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik ve 25.04.2014 tarih ve 28628 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği gereği topraklama sistemlerinin etkinliğinin düzenli aralıklarla kontrol edilmesi gerekmektedir.

ELPEK Mühendislik | Elektriksel Periyodik Kontroller | kocaeli Test | kocaeli Kontrol | kocaeli Ölçüm | kocaeli Bakım | kocaeli Rapor | kocaeli Fenni Muayene | kocaeli Bağımsız Muayene Kuruluşu | kocaeli SMM | kocaeli Malzeme | kocaeli Exproof Malzeme | kocaeli Elektrik Periyodik Kontrol Firması | kocaeli İş Güvenliği Periyodik Ölçümü ve Kontrolleri Hizmetleri | Tesisat | kocaeli Taahhüt | kocaeli Montaj | kocaeli Denetim | kocaeli Kontrolörlük, kocaeli topraklama ölçümü | kocaeli paratoner ölçümü | kocaeli Paratoner Ölçümü | kocaeli Paratoner raporu | kocaeli Paratoner testi | kocaeli Paratoner kontrolü | kocaeli Paratoner tesisat uygunluk raporu | kocaeli Paratoner test raporu | kocaeli Paratoner tesisatı muayenesi | kocaeli elektrik Paratoner tesisat ölçümü | kocaeli Paratoner periyodik kontrolü | kocaeli Periyodik Destek Periyodik Kontrol Hizmetleri | kocaeli ELPEK Mühendislik | kocaeli periyodik test | kocaeli periyodik olcum | kocaeli periyodik rapor | kocaeli yildirim | kocaeli yildirimlik | kocaeli dis yildirimlik | kocaeli faraday kafesi | kocaeli aktif paratoner | kocaeli radyoaktif paratoner | kocaeli paratonel | kocaeli paratöner | kocaeli paratönel | kocaeli fenni kontrol | kocaeli test | kocaeli rapor | kocaeli ölçüm | kocaeli elektrik | kocaeli makine | kocaeli isg | kocaeli is guvenligi | kocaeli iş güvenliği | kocaeli topraklama | kocaeli yıldırımsavar | kocaeli şimşek savar | kocaeli yakalam ucu | kocaeli paslanmaz | kocaeli topraklama ölçümü | gebze paratoner ölçümü | gebze Paratoner Ölçümü | gebze Paratoner raporu | gebze Paratoner testi | gebze Paratoner kontrolü | gebze Paratoner tesisat uygunluk raporu | gebze Paratoner test raporu | gebze Paratoner tesisatı muayenesi | gebze elektrik Paratoner tesisat ölçümü | gebze Paratoner periyodik kontrolü | kocaeli topraklama ölçümü | kocaeli paratoner ölçümü | kocaeli Paratoner Ölçümü | kocaeli Paratoner raporu | kocaeli Paratoner testi | kocaeli Paratoner kontrolü | turkak | tse | itfaiye | kocaeli Paratoner tesisat uygunluk raporu | kocaeli Paratoner test raporu | kocaeli Paratoner tesisatı muayenesi | kocaeli elektrik Paratoner tesisat ölçümü | kocaeli Paratoner periyodik kontrolü | izmit topraklama ölçümü | izmit paratoner ölçümü | izmit Paratoner Ölçümü | izmit Paratoner raporu | izmit Paratoner testi | izmit Paratoner kontrolü | izmit Paratoner tesisat uygunluk raporu | izmit Paratoner test raporu | izmit Paratoner tesisatı muayenesi | izmit elektrik Paratoner tesisat ölçümü | izmit Paratoner periyodik kontrolü | emo | malzeme | firma | firması | firmaları | fiyat | fiyatı | fiyatları | faraday kafesi | frankin çubuğu | maliyeti | projesi | koruma alan projesi | kapsama alanı | taek rapor | demontaj | sökümü | bertarafı | radyoaktif | başlık | model | tip | belge | belgesi | belgeleri | ucuz | ekonomik | izmit | gebze | kocaeli | yalova | bursa | sakarya | adapazarı | bolu | zonguldak | eskişehir | manisa | izmir | istanbul | bilecik | düzce | konya | adana | osb | osgb | organize sanayi bölgesi | fabrika | monatj | şema | şartnamesi | mühendislik | mühendis | elektrik |